Credits

We Made This: Owen Alun, Matt Ball, Paul Brown, Penni Carr, Lara Catrin, Garrin Clarke, Matt Davies, Ceri Elen, Elanor Higgins, Lowri Johnston, Sam Jones, Llinos Jones, Catrin Wyn Lewis, Alison Neighbour, Tonya Smith, Nia Wyn Skyrme, Daisy Williams

Performer/Perfformiwr: Owen Alun

Writer & Director / Ysgrifennydd a Chyfarwyddwr: Matt Ball

Technical Stage Manager/ Rheolwr Llwyfan Technegol: Paul Brown

Community Engagement Officer/ Swyddog Cyswllt Cymunedol (Chapter/Barry Memo): Penni Carr

Performer/Perfformiwr: Lara Catrin

Deputy Stage Manager / Dirprwy Reolwr Llwyfan: Garrin Clarke

Production Manager/ Rheolwr Cynhyrchu: Matt Davies

Assistant Director / Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Ceri Elen

Lighting Designer/Cynllunydd Goleuo: Elanor Higgins

Press and Marketing Officer/ Swyddog y Wasg a Marchnata: Lowri Johnston

Sound Designer/ Cynllunydd Sain: Sam Jones

Community Engagement Officer/ Swyddog Cyswllt Cymunedol(Theatr Clwyd, Blackwood, Pontardawe): Llinos Jones

Translator / Cyfieithydd: Catrin Wyn Lewis

Designer/ Cynllunydd: Alison Neighbour

Performer/Perfformiwr: Tonya Smith

Producer/ Cynhyrchydd: Nia Wyn Skyrme

Community Engagement Officer/ Swyddog Cyswllt Cymunedol (Riverfront, Theatr Brycheiniog): Daisy Williams

 

2018 production

We Made This: Connor Allen, Matt Ball, Katie Bingham, Jonny Cotsen, Jacqui George, Elanor Higgins, Lowri Johnston, Kelly Jones, Sam Jones,Rebecca Killick, Roanna Lewis, Alison Neighbour, Gemma Prangle, Nia Skyrme, Anna Suschitzky

Performer/Perfformwyr: Connor Allen

Writer & Director / Ysgrifennydd a Chyfarwyddwr: Matt Ball

Stage Manager on the book / Reolwr Llwyfan ar y Llyfr: Katie Bingham

Access Consultant/ Ymgynghorwr Hygyrchedd: Jonny Cotsen

Production Manager/ Rheolwr Cynhyrchu: Jacqui George

Lighting Designer/Cynllunydd Goleuo: Elanor Higgins

Press and Marketing Officer/ Swyddog y Wasg a Marchnata: Lowri Johnston

Dramaturg/Dramatwrg: Kelly Jones

Sound Designer/  Cynllunydd Sain: Sam Jones

Performer/Perfformwyr: Rebecca Killick

Performer/Perfformwyr: Roanna Lewis

Designer/ Cynllunydd: Alison Neighbour

Assistant Director / Cyfarwyddwr Cynorthwyol: Gemma Prangle

Producer/ Cynhyrchydd: Nia Skyrme

Community Engagement Officer/ Swyddog Cyswllt Cymunedol: Anna Suschitzky

 

For the R&D (September 2017)

We Made This: Matt Ball, Jonny Cotsen, Jacqui George, Kelly Jones, Sam Jones, Kayed Mohamed-Mason, Alison Neighbour, Lynwen Haf Roberts, Nia Wyn Skyrme, Seren Vickers

Performers/ Perfformwyr: Kayed Mohamed-Mason,  Lynwen Haf Roberts, Seren Vickers

Production Manager/ Rheolwr Chynhyrchu: Jacqui George

Access Consultant: Jonny Cotsen

Director/ Cyfarwyddwr: Matt Ball

Designer/ Cynllunydd: Alison Neighbour

Sound Designer/  Cynllunydd Sain: Sam Jones

Dramaturg/ Dramatwrg: Kelly Jones

Producer/ Cynhyrchydd: Nia Skyrme

Print