Schools and groups / Ysgolion a grwpiau

*****  “…an hour of magic […] an inspired production.[…] The young audience were spellbound from start to finish….” The Western Mail    

Click here for Welsh / Cliciwch yma am Gymraeg

Haven’t been to the theatre before? Don’t worry, there will be staff there to make you feel safe and relaxed.

Contact us on nia@wemadethis.org.uk for more information, including specific workshops, see the set beforehand or meet the cast.

The Girl with Incredibly Long Hair / Y Ferch gyda’r Gwallt Hynod Hir will be touring Wales during Spring 2019 and we would love it if your school or group would join us to enjoy the show along the tour.

What’s it about?
Inspired by the story of Rapunzel, Y Ferch gyda’r Gwallt Hynod Hir / The Girl with Incredibly Long Hair will take you to the heart of the forest, to be immersed in its sights, sounds and smells, with the story unfolding all around you.


Have you ever wondered how long you can grow your hair, bottled your own honey, or tried to set a new world record?


Join Rapunzel, her Mam, and her new friend Daf in the forest as they set off on an adventure, for which they’ll need your help.

More information
The Girl with Incredibly Long Hair / Y Ferch gyda’r Gwallt Hynod Hir has English and Welsh performances in each venue. The language is noted next to the time and date. The performance is suitable for children from reception class to year 3 (age 4 – 8 years old). The audience sit on the colourful set as the actors will perform in front of and around the audience.

The running time is 60 minutes with no interval.

There are performances during school times and after school throughout the tour, as well as performances during the Easter Holidays. The full list is below and tickets can be booked through the venue.

If you are bringing a school group to see the show, remember that you can apply to the Go and See Fund through the Arts Council of Wales, which can fund up to 90% cost of the trip. Full details can be found on their website: http://www.arts.wales/arts-in-wales/creative-learning/the-all-wales-arts-and-education-programme/experiencing-the-arts/go-and-see

———————————————–

Heb fod yn y theatr o’r blaen? Peidiwch a poeni, bydd staff yno i’ch gwneud chi deimlo yn ddiogel a chartrefol.

Cysylltwch gyda ni ar nia@wemadethis.org.uk am fwy o wybodaeth, yn cynnwys gweithdai arbennig, gweld y set o flaen llaw neu cwrdd y cast.

Bydd Y Ferch gyda’r Gwallt Hynod Hir / The Girl with Incredibly Long Hair yn teithio yn ystod Gwanwyn 2019 ac fe fydden wrth ein bodd os fyddai eich grŵp neu ysgol yn ymuno gyda ni i weld y sioe ar daith.

Beth mae amdano?

Wedi’i hysbrydoli gan stori Rapynsel, bydd Y Ferch gyda’r Gwallt Hynod Hir/ The Girl With Incredibly Long Hair yn eich tywys i ganol y goedwig i ymdrochi yn ei golygfeydd, ei seiniau a’i harogleuon, gyda’r stori’n datod o’ch cwmpas.

Ydych erioed wedi meddwl pa mor hir y gallech dyfu eich gwallt, wedi potelu eich mêl eich hun neu geisio gosod record byd newydd?

Y Gwanwyn hwn, ymunwch â Rapynsel, ei mam, a’i chyfaill newydd, Daf, yn y goedwig wrth iddynt ddechrau ar antur y bydd angen eich help chi ar ei chyfer.

Mwy o wybodaeth
Cynhelir perfformiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg ymhob lleoliad. Nodir yr iaith drws nesaf i amser a ddyddiad y perfformiad. Mae’r perfformiad yn addas i blant meithrin at flwyddyn 3 (4 – 8 mlwydd oed). Mae’r gynulleidfa yn eistedd ar y set lliwgar tra bod yr actorion yn perfformio o flaen ac o gwmpas y gynulleidfa.

Bydd y perfformiad yn para 60 munud heb doriad.

Mae perfformiadau yn ystod oriau ysgol ac ar ôl ysgol ar hyd y daith, yn ogystal â pherfformiadau yn ystod gwyliau’r Pasg. Ceir rhestr gyflawn isod ac mae modd archebu tocynnau trwy’r lleoliad.

Os ydych chi’n dod â grŵp ysgol i weld y sioe, cofiwch bod modd gwneus cais ar gyfer cronfa Ewch i Weld Cyngor Celfyddydau Cymru, sydd yn gallu ariannu hyd at 90% o gost y trip. Ceir manylion llawn ar eu gwefan: http://www.arts.wales/arts-in-wales/creative-learning/the-all-wales-arts-and-education-programme/experiencing-the-arts/ewch-i-weld?diablo.lang=cym

Blackwood Miners’ Institute
In school term / Tymor ysgol
Ebrill / April 10 10am (English), 1.30pm (English), 4.30pm (English)
Ebrill / April 11 10am (Cymraeg), 1.30pm (Cymraeg)
blackwoodminersinstitute.com / 01495 227206

Chapter, Caerdydd/Cardiff
Easter Holidays / Gwyliau Pasg
Ebrill / April 13 11am (English) & 2pm (Cymraeg)
Ebrill / April 14* 11am ( Cymraeg) & 2pm ( English)
*Relaxed Performances
Ebrill / April 16 11am (English) & 2pm
** (English)
** BSL Interpreted Performance
Ebrill / April 17 11am (Cymraeg) & 2pm (Cymraeg)
Ebrill / April 18 11am ( English) & 2pm (English)
chapter.org / 029 2030 4400

Theatr Brycheiniog
In school term / Tymor ysgol
Ebrill / April 26 6pm (English)
Ebrill / April 27 11am (Cymraeg) & 2pm (English)
brycheiniog.co uk / 01874 611622

Canolfan y Celfyddydau Memo Arts Centre, Y Barri / Barry
In school term / Tymor ysgol
Mai / May 7 5pm (English)
Mai / May 8 10am** ( English) & 1.30pm (Cymraeg)
memoartscentre.co.uk / 01446 738622
** BSL Interpreted Performance

Pontardawe Arts Centre
In school term / Tymor ysgol
Mai / May 15 5.30pm (English)
Mai / May 16 10am ( English) & 1pm ( Welsh)
npttheatres.co.uk / 01792 863722

Riverfront, Casnewydd/Newport
Weekend / Penwythnos
Mai / May 17 5.30pm (English)
Mai / May 18 11.30am (Cymraeg)
2.30pm (English)
newportlive.co.uk/riverfront / 01633 656679

Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug/ Mold
In school term / Tymor ysgol
Mai / May 23 4.30pm (English)
Mai / May 24 10.30am (Cymraeg) & 4.30pm( English)
Mai / May 25 10.30am (English) & 1.30pm (Cymraeg)
www.theatrclwyd.com / 01352 701521

 

More Information / Mwy o wybodaeth

Download Visual story/ Stori weledol

Flyer

 

 

 

Photos

Flickr Album Gallery Powered By: WP Frank

Photographer: Kirsten McTernan

Supported by Arts Council of Wales, Blackwood Miners’ Institute & Chapter.

Originally made in partnership with Blackwood Miners’ Institute and Wales Millennium Centre, and supported by Creu Cymru.

Cefnogwyd gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad y Glowyr Coed Duon a Chapter.

Crewyd yn wreiddiol mewn partneriaeth gyda Sefydliad y Glowyr Coed Duon a Chanolfan Mileniwm Cymru gyda chefnogaeth gan Creu Cymru.