Credits

We Made This: Matt Ball, Jonny Cotsen, Jacqui George, Elanor Higgins, Lowri Johnston, Kelly Jones, Sam Jones, Alison Neighbour, Nia Skyrme, Anna Suschitzky

Director/ Cyfarwyddwr: Matt Ball

Access Consultant: Jonny Cotsen

Production Manager/ Rheolwr Cynhyrchu: Jacqui George

Lighting Designer/Cynllunydd Goleuo: Elanor Higgins

Press and Marketing Officer/ Swyddog y Wasg a Marchnata: Lowri Johnston

Dramaturg/Dramatwrg: Kelly Jones

Sound Designer/  Cynllunydd Sain: Sam Jones

Designer/ Cynllunydd: Alison Neighbour

Producer/ Cynhyrchydd: Nia Skyrme

Community Engagement Officer/ Swyddog Cyswllt Cymunedol: Anna Suschitzky

 

For the R&D (September 2017)

We Made This: Matt Ball, Jonny Cotsen, Jacqui George, Kelly Jones, Sam Jones, Kayed Mohamed-Mason, Alison Neighbour, Lynwen Haf Roberts, Nia Wyn Skyrme, Seren Vickers

Performers/ Perfformwyr: Kayed Mohamed-Mason,  Lynwen Haf Roberts, Seren Vickers

Production Manager/ Rheolwr Chynhyrchu: Jacqui George

Access Consultant: Jonny Cotsen

Director/ Cyfarwyddwr: Matt Ball

Designer/ Cynllunydd: Alison Neighbour

Sound Designer/  Cynllunydd Sain: Sam Jones

Dramaturg/ Dramatwrg: Kelly Jones

Producer/ Cynhyrchydd: Nia Skyrme

Print