Y Ferch gyda’r Gwallt Hynod Hir / The Girl with Incredibly Long Hair

*****  “…an hour of magic […] an inspired production.[…] The young audience were spellbound from start to finish….” The Western Mail

We’re excited to announce that Y Ferch gyda’r Gwallt Hynod Hir / The Girl with Incredibly Long Hair, will return to tour across Wales in 2019.

Next Easter join Rapunzel, her Mam, and her new friend Daf in the forest as they set off on an adventure, for which they’ll need your help.

Inspired by the story of Rapunzel, Y Ferch gyda’r Gwallt Hynod HirThe Girl with Incredibly Long Hair will take you to the heart of the forest, to be immersed in its sights, sounds and smells, with the story unfolding all around you.

Y Ferch gyda’r Gwallt Hynod Hir/ The Girl with Incredibly Long Hair is a family show from We Made This which reimagines the story of Rapunzel for our times, and promises an unforgettable experience for the whole family.

Supported by Arts Council of Wales, Blackwood Miners Institute & Chapter.

Originally made in partnership with Blackwood Miners’ Institute and Wales Millennium Centre, and supported by Creu Cymru.

———-

Rydym wrth ein boddau I gyhoeddi y bydd Y Ferch gyda’r Gwallt Hynod Hir / The Girl with Incredibly Long Hair yn dychwelyd I deithio ar draws Cymru yn 2019.

 Y Pasg nesaf, ymunwch â Rapunzel, ei mam, a’i chyfaill newydd, Daf, yn y goedwig wrth iddynt ddechrau ar antur y bydd angen eich help chi ar ei chyfer.

Wedi’i hysbrydoli gan stori Rapunzel, bydd Y Ferch gyda’r Gwallt Hynod Hir/ The Girl With Incredibly Long Hair yn eich tywys i ganol y goedwig i ymdrochi yn ei golygfeydd, ei seiniau a’i harogleuon, gyda’r stori’n  datod o’ch cwmpas.

Sioe i’r  teulu yw Y Ferch gyda’r Gwallt Hynod Hir / The Girl with Incredibly Long Hair gan We Made This sy’n ailddychmygu stori Rapunzel ar gyfer ein hoes ni.

Cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad y Coed Duon a Chapter

Cefnogwyd yn wreiddiol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Sefydliad y Glowyr Coed Duon, Creu Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru.


Print